Lupine Travel / Kulonlegesuticelok.com / Special-Destinations.com: Felhasználási feltételek

A következő foglalási kondíciók, az Utazási információkban leírt ismertetőkkel együttesen szolgálnak szerződésként Ön (mint velünk utazó) és közöttünk, mint kulonlegesuticelok.com, a velünk való utazásakor.
Ebben a szerződésben az „Ön” és az „Öné” – beleértve azt a személyt is, akinek a neve megjelenik a befizetéskor a visszaigazoló számlán (akinek muszáj a 18. életévét betöltött személynek lenni a foglaláskor)- és minden további személy, akinek, vagy akiknek a nevében eljár, azaz a foglalást intézi, jelenti.
„Mi”, mint Lupine Travel (Kulonlegesuticelok.com / Special-destinations.com) jelenünk meg: 23 King St., Wigan, WN1 1DY UK. A Lupine Group Ltd. UK kereskedelmi megnevezése Lupine Travel regisztrált cégszáma: 07116544.


Ebben a megállapodásban:

„Találkozási Pont” az a helyet jelenti, amit megnevezünk az Utazási csomagban, mint az a hely, ahol találkozunk és a velünk való utazása megkezdődik.

„Kezdőnap” azt a napot jelenti, amikor találkozunk és megkezdjük az Ön által választott utazást

„Út” azt az utazást jelenti, amit Lupine Travel Ltd. szervez

„Utazási Csomag” azoknak a dokumentumoknak a másolatát jelenti, amiket nyomtatott vagy online formátumban, az Ön által lefoglalt Útról tájékoztatásként küldünk.

Mi foglaltatik és mi nem az utazásban

 1. A következő elemeket tartalmazza
  1. utazás a Találkozási Ponttól az érkezési ponthoz, a meghirdetett utazás végeztével (ami nagy valószínűséggel egy és ugyanazon hely lesz)
  2. szállás
  3. minden helyi, előirányzott engedély
  4. egy vagy több vezető szolgáltatása (csoportos utazásokon).
 2. A következő elemeket NEM tartalmazza
  1. retúr repülőjegyek az utazás desztinációjához
  2. minden más költség, ami felmerül mielőtt a Találkozási Ponthoz ér és miután oda visszaérkezik
  3. utazási biztosítás és minden más egyéb személyes biztosítás
  4. útlevél és vízum költségek
  5. oltások és gyógyszerek az Út előtt, közben és után
  6. étel és ital azon felül, amit az Út tartalmaz
  7. azok a jutalmak, borravalók amiket választása szerint ad vagy az Ön beleegyezésével Mi adunk, ahol azt indokoltnak tartjuk.

Az utazás foglalása

1. Bármikor foglalhat azt követően, hogy az utazások elérhetőek online. Az „ideiglenes foglalásokat” 5 napig tartjuk, ami elegendő időnek kell lenni arra, hogy az előleget elküldje. Ezt szigorúan követjük, mert az utak nagy részénél a meghatározott, maximum létszám elég gyorsan betelik. Amikor megkapjuk az előleget, visszaigazoló számlát küldünk erről, ami igazolja az Ön foglalását. A köztünk lévő szerződés innentől kezdve lép életbe. Így Önre vonatkozik az, hogy a hátralévő összeget kiegyenlítse a szerint, amelyik utazást lefoglalta, ránk pedig az, hogy biztosítsuk az ezzel kapcsolatos dolgokat, amiket online feltüntettünk.
2. Ha más vagy mások nevében foglal, akkor nekünk azt úgy kell tekinteni, hogy rendelkezik annak vagy azoknak a személynek/személyeknek a beleegyezésével, személyes engedélyével/engedélyükkel, hogy ezt a foglalást megtegye és ezáltal, az Ő nevében vagy az Ő nevükben a szerződésben foglaltakat elfogadja és a szerződést életbe léptesse együttesen vagy egyénileg és így felelősséggel tartozzon/tartozzanak felénk.
3. Ha nem tudjuk elfogadni a foglalását, akkor természetesen azonnal visszaküldjük a már befizetett összeget. Az utazás teljes árának kiegyenlítése legkésőbb 8 héttel (56 nappal) az indulási napot megelőzően meg kell, hogy történjen. 1-2 héttel ezt a határidőt megelőzően emlékeztetőt fogunk küldeni Önnek. Ha ebben az időszakban foglalna, akkor a teljes ár azonnali befizetése szükséges.
4. Abban az esetben, ha az Út bármelyik részén a ránk eső költséget emelik, akkor fenntartjuk a jogot arra, hogy ezt az utasokra is áthárítsuk illetve az el nem adott utak árát megemeljük és megváltoztassuk a kiírásban. Ha a ránk eső költségek az Ön javára változnának, úgy abban az esetben a különbözetet visszafizetjük.
5. Ön köteles a megkötött biztosításának részleteiről tájékoztatni minket, a különleges igényeit közölni előre, fizikai állapotát és a legközelebbi rokonának az elérhetőségét e-mailben. Más személyes adatok, mint útlevélszám, cím, születési idő a foglalásban benne kell, hogy legyen.
6. Azoknál a foglalásoknál, amelyek az utazás megkezdése előtt 8 héten belül történnek, a teljes díj kifizetése szükséges 24 órán belül. Nagyon fontos, hogy azonnal megadja az útlevélszámát, így a szükséges engedélyek intézését el tudjuk kezdeni, ahol ezt kérik.

Fizetés

1. Fizetési mód lehet banki átutalás vagy Paypal (Paypal elfogadja a VISA, MasterCard, Delta, Maestro és American Express bankkártyákat). Mi nem tároljuk az Ön kártyaadatait.
2. Elektronikus utalás esetén, minden szükséges információt foglalásnál közlünk.
3. A különbözet befizetésének utolsó határideje 8 héttel az Út indulási napja előtt van. Tájékoztatni fogjuk, hogy mikor van a teljes befizetés határidejének utolsó napja, amikor az Ön foglalása általunk elfogadásra került és ezt visszaigazoltuk.
4. Abban az esetben, ha Ön nem fizet az utolsó lehetséges fizetési nap előtt, akkor fenntartjuk a jogot, hogy foglalását töröljük. Ha ezt megtettük, Ön elfogadja, hogy lemondási díjat számítunk fel Önnek.

Terhelések és visszatérítések

1. Azokat az árakat melyeket a honlapunkon feltüntettünk, a jelenlegi költségek és állapotok szerint állapítottuk meg. Amennyiben a költségek emelkednek vagy a devizaárfolyamok számottevően változnak, Ön beleegyezik abba, hogy bármikor változtathatunk a honlapon feltüntetett Utak árán maximum 5%-kal. Ha ezt megtesszük, akkor közölni fogjuk, mely költség(ek) emelkedtek és hány százalékkal.
2. Nem számít, hogy mely költség emelkedett és milyen mértékben, nem fogjuk emelni az árat kevesebb mint 8 héttel az Út indulási időpontja előtt.
3. Ha az Ön által lefoglalt Út árát több mint 5%-kal kellene, hogy megemeljük, Ön ingyenesen törölheti a foglalását. Ebben az esetben az Ön által befizetett összeget teljes egészében visszautaljuk.

Ön általi változtatások és lemondások

1. Mindent megpróbálunk megtenni annak érdekében, hogy az Ön által kért változtatások a lehető leggördülékenyebben alakuljanak, de nem tudjuk garantálni, hogy ez így is fog történni. Azonban, ha mégis, akkor beleegyezik abba, hogy ennek díja 19 GBP és az Ön által kért változtatás mértékétől függően ez a költség nőhet.
2. Csak az mondhatja le az Utat, aki a foglalást intézte. A lemondás onnantól tekinthető elfogadottnak, amikor ez írásban történik és a levelét megkapjuk az irodánkban.
3. Ha Ön mondja le az Utat, a foglalóját elveszíti.
4. A lemondási díjat az Utazás indulásának időpontjától számítva állapítjuk meg, attól függően, hogy az Ön általi lemondás mikor történt. Ezek a következőképpen alakulnak: 56 napig A befizetett foglaló 55-41 nap között 50%-ka az Út teljes árának 40-29 nap között 65%-ka az Út teljes árának 28-15 nap között 14-8 nap között 75%-ka az Út teljes árának
80%-ka az Út teljes árának 7-3 nap között 90%-ka az Út teljes árának 48 óránál 100%-ka az Út teljes árának

 1. Ha a körülmények úgy hozzák, hogy korábban meg kell szakítsa az Útját, akkor számolnia kell azzal, hogy minden felmerülő költség teljes egészében Önt terheli.
 2. Ha a körülmények úgy hozzák, hogy mégis az Utazás lemondásra kényszerül, engedélyezzük, hogy az Ön által befizetett összeget átutalja egy másik, a honlapunkon (kulonlegesuticelok.com / Lupine Travel) hirdetett utunkra vagy valaki más, Ön által megjelölt személy jöjjön el Ön helyett. Ennek a személynek teljes egészében meg kell felelnie a foglalásban szerepelt feltételeknek. Erre az átruházásra az Út indulási napját megelőzően nem kevesebb, mint 30 nap áll rendelkezésére. Viszont mindkét esetben az Ön nevére kiállított vízumnak és névre szóló engedélyeinek a díját felszámoljuk ill. az Ön által megnevezett, az Úton résztvevő másik személy vízumát és névre szóló engedélyeit (amennyiben szükség van ilyenre) költségként felszámoljuk és erre a személyre terheljük.
 3. Azokon az útjainkon, ahol érkezéskori készpénzes fizetést kérünk, ott csak a kifizetett előleg nem visszatérítendő. Nem fogunk extra összeget kérni, csak abban az esetben ha az utat kevesebb mint 56 nappal az indulás előtt mondja le.


Változtatások és lemondások általunk

1. Fenntartjuk a jogot, hogy megváltoztassuk az utazási és túraterveket. Erre azért van szükség, mert az Útjaink nagy többsége politikailag és egyéb más okokból is érzékeny területekre vannak szervezve, ahol bármi előfordulhat bármikor, ami a szervezést illeti és erre nincsen semmiféle ráhatásunk. Ilyen lehet pl. a már említett politikai helyzet, időjárás, repülőjáratok változása, szállásbeli változások, árfolyam ingadozások stb.
2. Mindenképpen tájékoztatni fogjuk Önt a kisebbfajta változásokról, még az indulás előtt. Ha úgy gondoljuk, hogy a szükséges változtatás fontos, azt közölni fogjuk, így megadva Önnek a lehetőséget ennek a változtatásnak az elfogadására vagy alternatív utazás választására (többlet fizetés vagy pénzvisszafizetés is lehetséges részünkről ez esetben, a megbeszéltek figyelembevételével) vagy lemondás és teljes pénzvisszafizetés elfogadása.
3. Ha ilyen jellegű problémák merülnének föl már az Út során, akkor mindent megteszünk azért, hogy a lehető leghasonlóbb élményben legyen része, ahhoz amit az ismertetőinkben közöltünk.
4. Ha komolyabb probléma történik, ami miatt az Utat az indulási nap előtt törölnünk kell, akkor Ön elfogadhatja egy alternatív Utazás ajánlatát (itt többletfizetés lehetősége állhat fenn az Ön részéről vagy némi pénzvisszafizetés is a mi részünkről – a választott utazástól függően) vagy teljes pénzvisszafizetés.
5. Különös esetekben előfordulhat, hogy kompenzációt is fizethetünk a saját belátásunk szerint.
6. Nem tartozunk felelősséggel Önnek semmilyen körülmények között azokért a vesztességekért vagy károkért, vagy az Utazás meg nem valósulásáért, amikor:
szokatlan és beláthatatlan körülmények lépnek föl, ami túlmutat a befolyásunkon, azok a következmények amelyeket nem tudtunk elkerülni még a legjobb tudásunk szerint sem, vagy ezek a változások nem szignifikánsak.
Nem tartozunk Önnek olyasfajta felelősséggel, hogy bármilyen költséget vagy utólagos utazási költséget fizessünk meg, kiadásokat vagy egyéb vesztességeket térítsünk meg, amelyek a mi változtatásaink vagy útlemondásunkból adódóan Önnél keletkeztek, mint pl. időpontbeli változások a reptéri átszállásokra vagy egyéb utazási megállapodásokra vonatkoznak.
Ön ezekkel egyetért és elfogadja, hogy ezek a rendelkezések szükségszerűek.

7. Fenntartjuk a jogot, hogy eltávolítsunk bárkit az általa foglalt útról még az utazása megkezdése előtt a következő esetekben:
– ha úgy hisszük, hogy az Ön jelenléte az utunkon azt ereményezheti, hogy a többi utastársát bármilyen módon veszélybe sodorhatja
-ha úgy hisszük, hogy az Ön jelenléte az utunkon bárminemű hátrányt jelenthet a Lupine Group Ltd.-nek, mint cégnek
– ha bármilyen hamis információt ad meg a vízum igénylő nyomtatványokon

Fizetési biztonság


Különleges Úti Célok / Lupine Travel (a kereskedelmi neve a Lupine Group Ltd.-nek) elkötelezett híve a vásárlói megelégedettségnek és a vevői anyagi biztonságának. Azt azért büszkén kijelentjük, hogy Önnek nem kerül plusz költségbe az, hogy a „The Package Travel and Linked Travel Arrangements Regulations 2018” értelmében, mindenki, aki a kulonlegesuticelok.com (special-destinations.com) oldalon keresztül a Lupine Group Ltd.-nél foglal utat, az teljesen biztosítva van a befizetett előlegre és az azután még kifizetett részletekre, ahogy az a foglalási visszaigazolásában le van írva. A biztosítás tartalmazza a hazaszállítást is ha kérik, ha az az út törlésből eredendően alakul ki vagy az utazással kapcsolatos egyéb leszervezett ügyeinek csorbulására is vonatkozik, a Lupine Group Ltd. fizetésképtelenné válása esetén.
Ez a biztosítás a Towergate Chapman Stevens által van szervezve a Zurich Insurance PLC-én keresztül.

Igénylések
Abban a valószínűtlen esetben, ha mégis fizetésképtelenség történne, Önnek muszáj azonnal tájékoztatnia a Towergate Chapman Stevens-t a 0044 (0) 1932 334140-es telefonszámon vagy emailben a tcs@towergate.co.uk Mindezt angol nyelven! Kérjük gondoskodjon arról, hogy a foglalási visszaigazolást megőrizze, mert az szolgálhat bizonyítékként az elszámolásnál ilyen esetben.

Nyilatkozat kitétel: Ez a biztosítás nem fedezi semmilyen mértékben azt az összeget, amit Ön utazási biztosításra fizetett vagy azokra a kárigényekre, amelyek bármilyen kapcsolatba hozhatók a Légitársaságokkal. Kérjük, győződjön meg róla, hogy az a cég, akikkel foglalt rendelkezik-e megfelelő CAA / ATOL engedéllyel.
Kérjük, győződjön meg róla, hogy a megfelelő igazolást/igazolásokat kapta meg a foglalás pillanatában.

Utazási biztosítás

1. A Különleges Úti Célok/Lupine Travel Útjainak foglalásakor feltétel, hogy Ön megfelelő és saját utasbiztosítást kössön a maga részére. Ennek másolatát (bizonyítékát) köteles részünkre elküldeni, amikor a fizetést kiegyenlíti a lefoglalt Útra. Nem tudjuk elfogadni a vásárolt biztosítását és nem vagyunk felelősek érte, ha az nem megfelelő.
2. A biztosításának tartalmaznia kellene a normál utazási kockázatok biztosításán túl a célországra vonatkozó egyéb biztosításokat. Kifejezetten, ha helyi szállítójárműveken utazik utasként és azok esetleg balesetet szenvednek, akkor arra kiterjed-e a biztosítása.
3. Javasoljuk, nézze meg, hogy az értékes optikai eszközök biztosítását tartalmazza-e az utazási vagy az otthoni biztosítása.

Útlevél, Vízum és Egészségügyi feltételek

Kérjük, fordítson különös figyelmet a következőkre:

1. Ahhoz, hogy igazán biztos legyen az Ön utazása, érdemes megnézni, hogy az útlevele minimum 6 hónapig érvényes, a lefoglalt és befizetett Út visszatérési napjától számítva.
2. Hagyjon elég időt a vízum intézéséhez
3. Bár mi biztosítunk meghívóleveleket a vízumokhoz, az Ön felelőssége meggyőződni arról, hogy minden információ helyes és megfelelő illetve a vízuma helyesen tünteti-e fel az érvényességi időt, az adott országba való ott tartózkodásához. 
4. Az Ön felelőssége, hogy vízuma érvényes legyen* arra az úti célra ahová utazik és ezt kérik. Mi támogatást nyújtunk a papírmunkát illeti és tanácsokkal látjuk el a vízumkérelmet illetően, de tisztában kell lennie azzal, hogy a vízumkérelmi procedúra szabályai folyamatosan változnak és eltérőek lehetnek nagykövetségekként a különböző országokban.  Tanácsunk csupán irányadó kellene, hogy legyen és Önnek kell megbizonyosodnia, hogy az információk naprakészek-e! Ezt a saját kormányától és attól annak az országnak a legközelebbi nagykövetségtől kaphatja meg amelyikbe utazik. *kivétel ez alól Észak-Korea, ahol mi intézzük a vízumokat. 
5. Kezelőorvosával egyeztessen az esetlegesen szükséges oltásokról és gyógyszerekről, melyek az utazás megkezdéséhez és során kellhetnek. Részletekért tájékozódjon a Külügyminisztérium honlapján vagy a Nemzetközi Oltóközpont honlapján : www.oltokozpont.hu
6. Teljes egészében az Ön felelőssége, hogy az oltásokat beszerezze és beadassa, illetve a szükséges gyógyszereket felírassa, megvegye és magával hozza és kövesse azoknak a használati utasítását. Emlékezzen arra, hogy magával hozza a gyógyszerek orvosi igazolását és szedésük jóváhagyását a kézipoggyászában.
7. Ha szüksége van orvosi ellátásra az Út alatt, igyekszünk értesíteni a biztosítóját a lehető leggyorsabb és legkézenfekvőbb módon. Kérjük, győződjön meg arról, hogy tájékoztatott minket a legközelebbi hozzátartozójának elérhetőségéről, így vészhelyzet esetén tudunk értesítést küldeni.
8. Beleegyezik abba, hogy minden olyan költséget, ami ilyen esetben felmerül és mi kifizetünk, azt visszafizeti részünkre, mint pl. bármilyen esetlegesen felmerülő szállítás, telefonköltség stb. Számlát fogunk róla kiállítani a visszatéréskor, amivel mindezeket igazolni tudjuk, így azt benyújthatja biztosítójának.

Utazási információ

Nagyjából négy héttel az Utazás Kezdőnapját megelőzően kellene, hogy küldjünk egy „információs csomagot” az Ön által lefoglalt Útról. Ez tartalmazni fogja a következőket:
1. A Találkozási Pont helyszíne és időpontja
2. Címek és kapcsolati telefonszámok
3. Részletes utazási ismertető
4. Lista azokról a dolgokról, amit lehet ill. amit nem lehet csinálni az Út során

Szállás

A szállásaink desztinációktól függően változnak így szinte bármilyen lehetséges, mint pl.: hotel, hostel, kabin, magánlakás, jurta, sátor stb. Teljes leírás az aktuális Úthoz tartozó szállásokról a honlapunkon lévő ismertetőben olvasható. Kérjük, vegyék figyelembe a következőket:

1. Fenntartjuk a jogot, hogy megváltoztassuk a weboldalunkon az adott Úthoz kínált szállást (lásd alább- „az útiterv megváltoztatása”).
2. Egyágyas szobák elérhetőek extra felárért nagyjából minden esetben. Azonban ha akarja, megoszthatja a szobát plusz egy fővel. Néhány desztináció esetében, az egyágyas szobák limitáltan állnak rendelkezésre, különösen abban az esetben, ha későn foglal.
3. A szállások és azok besorolása néhány országban alacsonyabb sztenderdet képviselnek, mint a szállások Európában ill. az európai besorolásoktól eltérőek lehetnek.
4. A szállás elfoglalásának időpontja 14.00 óra. Korábban érkezés esetén a csomagok letétele szükséges vagy extra díj fizetése szükségeltetik a korábbi becsekkolásért.
5. A szállás elhagyásának időpontja 12.00 óra. A csomagjaik tárolására van lehetőség vagy adott esetben extra díj fizetése szükséges a későbbi kicsekkolásért. 

Az útiterv megváltoztatása

1. Bármilyen körültekintő szervezés ellenére is elképzelhető, hogy egy helyszín megközelíthetetlenné válik egyik pillanatról a másikra külső, általunk nem befolyásolható körülmények hatására, mint pl. természeti katasztrófa vagy politikai események.
2. Az is lehetséges, hogy friss biztonsági információk alapján meg kell változtatni a tervünket
3. Elképzelhető, hogy úgy döntünk, megváltoztatjuk az eredetileg közölt útitervünket úgy, hogy a már fent említett néhány lehetőségnek megfeleljünk és alkalmazkodni tudjunk azokhoz. Mindezt közölni fogjuk, amint úgy döntünk, hogy a szükséges lépéseket meg kell tennünk az Ön és mindannyiunk biztonsága érdekében. Ha ez megtörténik, abban az esetben egy alternatív utazást választhat. Ha egy olcsóbb utat választ, akkor a különbözetet megtérítjük. Ha egy drágább utat választ, akkor a különbözetet Önnek kell kifizetnie részünkre.

Kockázat és az Egyesült-Királyságbeli Külügyek és Nemzetközösségi Ügyek Minisztériumának tanácsai

Az általunk ajánlott utak természetéből adódóan, muszáj teljesen tisztában lennie azzal, hogy többnyire instabil és folyamatosan változó biztonsági helyzet van ezekben a régiókban.  Kérjük, vegye figyelembe a következőket:

1. Ha az Egyesült-Királyságbeli Külügyek és Nemzetközösségi Ügyek Minisztériuma (továbbiakban UK FCO) megváltoztatja a tanácsát és javaslatában ellenzi az adott desztinációba való utazást miután Ön már lefoglalta oda az utat, úgy abban az esetben fel fogjuk ajánlani a lehetőséget az utazásának törlésére és a már befizetett összeg teljes visszafizetésére, – levonva 50GBP adminisztrációs díjat -, ha az több mint 8 héttel az indulási időpont előtt történik. Ha az indulási időponthoz képest korábban történik ez a módosítás mint 8 hét, akkor visszatérítjük a visszaszerezhető költségeinket. Javasoljuk, hogy több mint 8 héttel az indulási időpontot megelőzően kösse meg az utasbiztosítását, így visszaigényelheti bármely nem visszaszerezhető kiadását velük szemben, ha az utazási tanácsadás változtatása ezután történik. Kérjük ellenőrizze a biztosítójánál, hogy ezt tartalmazza-e a szolgáltatásuk, különösen Észak-Koreára vonatkozóan, ahol nem biztos, hogy a repülőjegyének az árát visszakapja, hiszen Ön Kínába fog repülni közvetlen, nem pedig Észak-Koreába.
2. Ha az útjaink közül Ön mégis egy olyan útra indul, amelyet az UK FCO az Ön indulása előtt ellen javalt, akkor bár minden biztonsági óvintézkedést meg fogunk tenni az Ön biztonsága érdekében, de Ön a foglalásnál tudomásul veszi viszont, hogy mi semmiféle biztonsági garanciát nem tudunk vállalni és semmilyen mértékben nem vagyunk felelősek háború, terror vagy bármilyen más az UK FCO tanácsaival kapcsolatba hozható eseményekkel.
3. Az Ön felelőssége figyelemmel kísérni az éppen aktuális UK FCO javaslatokat, jelentéseket illetve megbizonyosodni és teljesen tisztában lenni az ezekbe az országokba való utazási kockázatokkal.
4. Az Egyesült-Királyságon kívüli ügyfeleink részére közöljük, hogy csak és kizárólag az UK FCO tanácsait használjuk és fogadjuk el, mint referenciát az esetleges lemondások kezelésénél.  Kivételt képez az az eset, ha az Ön kormányának külügyminisztériuma azt javasolja, hogy a saját állampolgárai vannak kifejezett veszélyben, ha azok az adott régióba utaznak. Ebben az esetben felajánljuk az indulás pillanatáig már befizetett összeg visszatérítését levonva az 50GBP adminisztrációs díjat.

A felelősség vállalásunkat behatároló tényezők

Azt akarjuk, hogy a lehető legtökéletesebb élményben legyen része velünk (Lupine Travel Ltd. / kulonlegesuticelok.com). A legjobb tudásunk szerint, erre törekedni is fogunk. Mindazonáltal tisztáznunk kell, hogy a törvények is behatárolják felelősségünket bizonyos esetekben. Nem tartozunk Önnek semmilyen felelősséggel, a következőkért:

1. bármilyen esemény, ami a Találkozási pont elérését megelőzően Önnel történik vagy az Utazás végeztével, miután elhagyta a transzportunkat az Érkezési pontnál
2. bármilyen probléma, ami az Ön hibájából adódóan történik és megakadályozza Önt abban, hogy időben elérje a Találkozási pontot (természetesen ilyen esetekben a tőlünk telhető segítséget megadjuk)
3. bármilyen aspektus ami vagy szolgáltatás, amit vásárol vagy elfogad az általunk szervezetteken kívül
4. orvosi problémák és/vagy fizikai nehézségek, még akkor sem, ha Ön ezeket előre jelezte
5. orvosi vészhelyzetek
6. az Ön saját nemtörődömségéből vagy hanyagságából adódó bármilyen helyzet, mialatt velünk utazik
7. az útitervben történt általunk okkal hozott változtatások vagy a szálláshelyek kapcsán hozott változások vagy bármilyen esemény, ill. döntés, amit az aktuális Utazás menedzsmentje hoz.
8. Meg kell értenie, hogy az egészségügyi és biztonsági előírások sok más desztinációban eltérő sztenderdet képviselnek, mint a legtöbb Nyugati országban. Ha úgy dönt, hogy részt vesz az opcionális programokban amit mi ajánlunk, akkor azt csakis a saját felelősségére teszi és elfogadja azokat a figyelmeztetéseket, amiket az utazási dokumentációban közlünk.
9. problémák vagy egyéb események, amit meg tudtunk volna oldani az Út során, de Ön azt csak visszatéréskor jelezte
10. sérülés, betegség, halál, vesztesség (beleértve, ha az Ön számára nem kielégítő az élmény vagy „elveszíti” a lelkesedését, ill. bármilyen tulajdonát ), kár, költség, kiadás vagy másmilyen díj, igény vagy akármi más, ami a következőkből adódóan fordul elő:
1. Ön vagy az Ön bármelyik útitársának cselekvéséből, hibájából vagy mulasztásából adódik
2. Harmadik fél -ami/aki nincsen kapcsolatban az Utazással cselekvéséből, hibájából vagy mulasztásából kifolyólag.
11. azok a szolgáltatások, amiket nem biztosítottunk. A szolgáltatások -és minden, ami ezekhez tartozik- , melyeket az Utazás tartalmaz, azt részletezzük a honlapunkon. Ha úgy dönt, hogy más szolgáltatást vagy terméket vásárol az Utazása alatt, ami nem része az általunk meghirdetett csomagnak, még akkor sem, ha azt megszerveztük Önnek az Utazás Vezetőjén keresztül. Eszerint nem terhel minket semmiféle felelősség, bármi történik az Ön által igényelt szolgáltatás során vagy egyéb termék igénybevételével vagy használatával kapcsolatban.
12. Olyan események, melyek háború, terror vagy bármilyen más az Egyesült-Királyságbeli Külügyek és Nemzetközösségi Ügyek Minisztériumának (továbbiakban UK FCO) javaslataival kapcsolatba hozható eseményekből adódóan következnek be, abban az esetben, amikor az UK FCO utazási ellenjavallattal élt a megnevezett desztinációba és Ön önkéntesen, az utazási figyelmeztetések teljes tudatában mégis élt a foglalással.

Helyi sztenderdek

1. A helyi törvények, szabályok, sztenderdek, dolgokhoz való hozzáállások teljesen eltérőek lehetnek az általunk tanultaktól és az otthon megszokottól. Mi nem vagyunk felelősek ezekért a helyi sztenderdekért, a helyi szolgáltatásokért és ezek színvonaláért, biztonságért, higiéniáért és viselkedésért, ami alacsonyabb is lehet a vártnál és az Ön által megszokottól.
2. Semmiféle reprezentációt vagy ígéretet nem teszünk afelé, hogy minden szolgáltatásunk megfelel a helyi törvényeknek és szabályoknak. Ilyen esetleges nem megfelelés, nem jelenti automatikusan azt, hogy mi vagy a szolgáltatás kivitelezője nem a megfelelő szakértelemmel és odaadással járt el.
3. Kérjük vegyék figyelembe, hogy mi csak azért és csakis azért vagyunk felelősek, hogy az alkalmazottaink, operátoraink, beszállítóink milyen munkát végeznek vagy milyet nem. Felelősségünk továbbá kiterjed arra is, hogy az alkalmazottaink az adott időben (utazás alatt) elvégezték-e az adott munkát, mellyel megbíztuk őket vagy sem, operátorok és beszállítók elvégezték-e a velük kötött szerződésben foglaltakat.

Kompenzációk limitáltsága a nemzetközi egyezmények szerint

1. Mi és Ön egyaránt nemzetközi egyezmények hatálya alá tartozunk adott esetekben. Elképzelhető, hogy ez határt szab az Ön által felénk vagy bárki más felé támasztott kárigény összegét illetően. A legnagyobb összeg, amit fizetnünk kell nem fogja túllépni a legtöbb igény esetén, -pl. személyi sérüléseknél-, azt, amit pl. a Varsói Egyezmény vagy a Montreáli Egyezmény nemzetközi légi közlekedésre vonatkozó szabályai vagy az Európai Unió Szabályzata a Légi Szállítók Felelősségére vonatkozóan vagy az Athéni Egyezmény tengeri szállításra vonatkozó szabályai vagy az Egyezmény a Nemzetközi Vasúti Utaztatásra vonatkozó szabályzatokban megjelöltet. Kérjük vegye figyelembe: ahol a szállító nem köteles kifizetni Önnek a velük szemben támasztott kárigényét vagy annak egy részét a hatályos nemzetközi egyezmények vagy szabályozások alapján, ilyen esetekben Mi sem vagyunk kötelesek kártalanítást fizetni Önnek a kárigénye alapján vagy annak részeként. Amikor bármilyen kifizetés történik, fel vagyunk hatalmazva annak megtételére, hogy levonjunk azt a tetszőleges összeget, amelyet Ön kapott a kártalanítási igényéért cserébe vagy jogosultak vagyunk arra, hogy Mi kapjuk meg ezt a kifizetést a szállítótól a panaszért vagy kárigényért cserébe.
2. Ahol bebizonyosodik a felelősségünk, az eltűnt és/vagy megrongálódott bőrönd vagy személyes vagyontárgy (beleértve a pénzt is) estében, és ahol a nemzetközi egyezmények vagy szabályzatok nem alkalmazhatóak, ott maximum 500 GBP kompenzáció megfizetését tesszük lehetővé.
3. Más esetben, mint a fent leírtak és máshol részletezve a foglalási kondícióknál, egyáltalán nincsen semmiféle jogi felelősségünk Ön felé, bármilyen veszteség, kár, személyi sérülés vagy halál bekövetkezte esetén, amely közvetve vagy közvetlen módon következik be az Utazás aspektusából adódóan.

Szállítóeszközök esetleges késései: korlátozzák a felelősségünket

1. Semmi garancia nincsen arra, hogy a repülőjáratok, vonatok, vagy hajók, kompok a megadott időben fognak indulni. Ha nem akkor indulnak, késnek, járattörlés történik vagy bármi más hiba esetén, akkor nem tartozunk felelősséggel Önnek ezért. Továbbá nem tartozunk felelősséggel azért, ha nem az Ön belátása szerinti legmegfelelőbb módon jártunk el adott körülmények esetén.

Segítség, amire szükségünk van az Ön részéről

1. Az útjaink legtöbbje megfelelő fizikai erőnlétet igényel és a célnak megfelelő lábbelit.
2. Ha orvosi segítséget kell nyújtanunk az Ön számára, akár kimondottan kéri, akár nem, akkor minden költségről számlát fog kapni (a biztosítója számára szükséges) és most Ön beleegyezik abba, hogy visszafizeti ezeket a költségeket részünkre az Utazásról való visszatérésekor.
3. Ha bármikor véleményünk szerint (valamelyik munkatársunk vagy a Túravezető(k) általi tájékoztatás alapján) Ön úgy viselkedik, hogy ebből kifolyólag baleset, sérülés, kényelmetlenség vagy extrém csalódottság adódhat bármelyik Utastársának, úgy abban az esetben előfordulhat, hogy kizárjuk az adott programból vagy az Utazás hátralévő részéből. Ön egyetért azzal, hogy ez az extrém közbelépés nem lesz kényelmes a résztvevő felek számára viszont szükségeltetik ahhoz, hogy megvédjük a többi velünk utazó testi épségét, biztonságát, egészségét és örömét.

Panaszok

A lehető, hogy boldog és élmény gazdag utazásban legyen része, de ha bárhol is hibát vétenénk, kérjük, jelezze azonnal a Túravezetőjénél. Ha a panasza nem orvosolható kérésének megfelelően az adott pillanatban a Túravezető(k)nél, akkor teljes és körültekintő írásos (e-mail) módon megteheti mindezt, az adott útról való visszaérkezésekor. Szóbeli panaszokra nem áll módunkban válaszolni.

Egyéb

1. Ebben a megegyezésben, ha tartalma másként nem rendelkezik:
1. a személyre utaló referálás magába foglaltatik önálló jogi személyt, céget és bármilyen szervezetet, amely egységként van menedzselve és/vagy irányítva.
2. bármilyen egyezség, bármelyik fél által nem teszi lehetővé, hogy az ne vigyen véghez vagy elmulasszon valamit, beleértve azt a kötelezettséget, hogy nem engedélyezi a másik személy általi végrehajtást, vagy, hogy az ne hajtsa végre ugyanazt a dolgot.
3. kivéve ahol másként van megjelölve, bárkinek a bármilyen személyes kötelezettsége ezen megállapodásból eredően végrehajtható legyen bármely más személy által.
2. Ha bármelyik ciklust vagy rendelkezést a joghatóság semmisnek tekint, érvénytelenít vagy alkalmazhatatlannak tart, akkor abban az esetben úgy kell megváltoztatni vagy lecsökkenteni annak terjedelmét, amennyire minimálisan szükséges és azt a törvények értelmében a joghatóság által jogerőre emelni az adott jogi kereteken belül és megelőzni azt, hogy érvénytelenné váljon és így a megváltoztatott vagy lecsökkentett forma kell, hogy jogerőre lépjen.
Erre vonatkozóan minden egyes rendelkezés értelmezését különállóként kell kezelni és nem kellene, hogy befolyásolja a rendelkezés többi részét semmilyen módon.
3. A résztvevők egyetértenek abban, hogy az elektronikus kommunikáció kielégít minden legális keretet, ugyan úgy mint az írásos.
4. A felek között felmerülő esetleges vita esetén, Ön maximálisan törekszik arra, hogy közös megegyezés történjen, – mely mindkét fél számára kielégítő – mielőtt jogi útra terelődne a vita és bíróság előtt a pereskedés megkezdődne.
5. Ez a megállapodás nem ad semmiféle jogot egyetlen harmadik fél részére sem a Contracts (Harmadik fél jogai) Act 1999 értelmében vagy sehogy máshogyan sem, kivéve ha ideiglenesen erről másként nem rendelkezünk ebben a megállapodásban, mely kizárja vagy elutasítja a felelősségét ügyvezetőinknek, munkatársainknak, alkalmazottainknak, szerződött partnereinknek, ügynökeinknek, a velünk kapcsolatban lévő cégeknek a fent említett határozat értelmében.
6. Nem vagyunk felelősek semmilyen hibáért vagy késedelmes teljesítésért ezen megállapodás értelmében melyet olyan körülmények alakítanak, amelyek a józan hatáskörünkön túlmutatnak. 
7. Ennek a megegyezésnek az érvényessége, magyarázata és végrehajtása, az angliai és walesi törvények értelmében vezetettek és az érintettek egyetértenek abban, hogy bármilyen vita esetén a peresítés Angliában és Walesben kell, hogy megtörténjen.


A dokumentum utolsó frissítése 2019. január 14.